På grund av att uppgifterna i medlemsförteckningen kan  anses strida emot   personuppgiftslagen (PUL), är förteckningen  borttagen.

Förteckningen finns tillgänglig i föreningslokalen Saga