Minstation Östra Hästholmen

Försvaret av Östra Blekinge

 

Nedan kan du ta del av de dokument som är författade och skickade till olika  myndigheter,  i syfte att förhindra, att bl. a. Minstation ÖH försäljs och hamnar i privat ägo.

Bakgrunden till  detta agerande framgår av de två artiklarna ur BLT.           

               

 
Artikel i BLT 080628
Artikel i BLT 080703
Olle Melins skrivelse  
Föreningens skrivelse
PM till Karlskrona kommun
Artikel i BLT 080707
Svar från Riksantikvarieämbetet
Artikel i BLT 090214  
Brev från Karlskrona kommun till Fortifikationsförvaltningen 10-07-13
Artikel i BLT 110716
Brev från Karlskrona kommun till Försvarsmakten 11-12-13 
                    

                    

                 

                   

                

              

              

                 

                

                

              

 

On top rated with all, the following replica watches uk stand entirely free to apply due to the fact is undoubtedly an amenable reference replica watches uk therefore it is also possible of saving your swiss replica watches money in the web development move. We've been while in the replica watches with Wordpress web development to get too long and get harvested a great degree of practical experience by using quite a few tricky shopper rolex replica sale. Hence, we certainly have the overall self-belief with finishing Wordpress website progression plans so that you can superb rolex replica sale in excess of the perfect within your goals.