Ordförande :

Leif Breidemar

Vice ordförande :

Lars Hidling

Sekreterare :

Ulf Sejlert

Kassör :

Erling Holmberg

Styrelseledamot :

Christer Antonsson

Suppleant :

Boris Höjer

Suppleant :

Olle Johansson

Suppleant :

Harald Åkesson

Revisor :

Johan Melin

Revisor :

Sven Karlsson

Revisorsuppleant :

Lennart Avendal

  För information om styrelsemedlem, klicka på namnet 


       

Valberedning :
Erling Holmberg
Valberedning : Patric Eidsted
Valberedning : Nils Jonasson

  Övriga uppdrag.

 

Materielredogörare:

Leif Breidemar

Samordningsman

Föreningslokal:

 

Ulf Sejlert

Webmaster:

Nils-Bertil Thorén