Ordförande :

Gunnar Medemyr

Vice ordförande :

Stig Olofsson

Sekreterare :

Ulf Sejlert

Kassör :

Lennart Avendal

Styrelseledamot :

Lars Hidling

Suppleant :

Christer Antonsson

Suppleant :

Leif Breidemar

Suppleant :

Harald Åkesson

  För information om styrelsemedlem, klicka på namnet 


       

Valberedning :
Erling Holmberg
Valberedning : Patric Eidsted
Valberedning : Nils Jonasson

  Övriga uppdrag.

 

Materielredogörare:

Leif Breidemar

Samordningsman

Föreningslokal:

 

Ulf Sejlert

Webmaster:

Nils-Bertil Thorén