Vice ordförande:

   

 
Förnamn : 
Lars
Efternamn :
Hidling
Född : 420218
Adress :  Trollemåla
PostNr : 371 92
Ort : Karlskrona
Tel : 0455-26910
MobNr : 0708-126910
Email : al@hidling.se   

    

                                                            

     

 

 

         
         

   

                                                                                                      

Militära uppgifter :

 

Yrkesgren 

KA 1-KA 5, Sjökrigsskolan Officersutb
1963-1966
KA 2/Muldiv
1966-1969
KA 2/Avd U
1969-1972
MHS/KAS
1972-1973
KA 3/Muldiv
1973-1975
KA 2/Avd U
1975-1977
BK/Fo 15/MF/Minavd
1977-1984
FMV/Minbyrån
1984
BK/Fo 15/Sekt1/Beravd
1984-1988
BK/KA 2/Sekt 1/Säkavd
1988-1990
MKS/Säkavd
1990-1997
Pension
1997-02-28